ఆడపిల్ల పుట్టిన ప్రతీ సారి అక్కడ 111 మొక

ఇప్పటికి ఆడపిల్ల పుడితే చాలు అన్నీ బాధలు అనుకునే సమాజంలో ఉన్నాం మనం. ఆడపిల్లలు పుడితే చెత్త బుట్టల్లో వార్తలు ఇప్పటికీ కనపడుతూంటాయి. కానీ ఓ గ్రామం మాత్రం వీటికి దూరంగా ఉంటూ ప్

ఇంకా చదవండి

తులసి ఇంట్లో ఉంటే...జరిగేది ఏంటో తెలుసా

దాదాపు హిందువుల ఇళ్లలందరిలో తులసి మొక్క ఉండటం గమనించవచ్చు. ఇంట్లో  స్థలం లేనివారు కనీసం కుండీలో అయినా తులసి మొక్కను ఉంచుతారు. కొందరైతే ఏకంగా తులసి వనాన్నే పెంచేస్తూంటారు.

ఇంకా చదవండి